Fællessang

FællesSang har fået en stor opblomstring og vi har virkelig genopdaget vores stærke, danske sangskat og sangtradition.I denne tid, hvor vores almindelige fællesskaber er stærkt udfordret af nedlukninger og økonomiske kriser.

Her har fællessangen en brobyggende og fællesskabende funktion, og får os til at føle os tættere på de mennesker som omgiver os.

Den der synger er aldrig alene” (fra: Du som har tændt millioner af stjerner, Erik Sommer )

Vi føler os spejlet, genkendt og anerkendt igennem sangenes tekster og i når vi hører andre stemmer sætte lyd på de tanker og følelser vi ellers kan føle os alene med. En vigtig funktion i en tid og et samfund, hvor flere føler sig stressede, deprimerede og ensomme.

Der er noget galt i Danmark (John Mogensen)

Efter en årrække hvor selvrealisering, karriere og x-factor har fyldt mere, er vi nu nået til en opdagelse af at familie, venner og fællesskaber på arbejdspladsen, i foreningen og i familien er vitale for vores livskvalitet og vores oplevelse af et godt liv.

Kender du det? (Søren Kragh Jacobsen)

Selvom man kan gøre sig mange store tanker om fællessang og virkningen, kan mindre sagtens gøre det… Du kender det sikkert fra dig selv; koncertoplevelser, ungdomsfester, diskoteket, fodboldkampen, kirken og mange andre

Kilder:

https://sangenshus.dk/sang-bygger-bro-og-knytter-os-sammen/

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/den-der-synger-er-aldrig-alene